Nový pomocník z matematiky 5. ročník - 1. časť pracovná učebnica

Pripravili sme pre vás vylepšený pracovný zošit s implementovanými prvkami učebnice -... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
3,56 € s DPH

Popis produktu


Pripravili sme pre vás vylepšený pracovný zošit s implementovanými prvkami učebnice - Nový pomocník z matematiky pre 5. ročník ZŠ, ktorý je v súlade so ŠVP platným od septembra 2015.

Vytvoril ho kolektív skúsených učiteliek matematiky ZŠ a GOŠ pod vedením vedúcej Oddelenia didaktiky matematiky FMFI UK. Spracovaný je na základe požiadaviek učiteľov matematiky z praxe. Rozvíja matematickú, čitateľskú a finančnú gramotnosť. Pracovný zošit využíva autokorektívne prvky (doplňovačky, tajničky), ktoré sú pre žiakov zaujímavé a motivujúce. Obsahuje aj prvky diferencovaného vyučovania, ktoré umožňujú individuálny prístup a zohľadňujú rôzne tempo žiakov. Pridanou hodnotou pracovného zošita je v závere každej kapitoly test s úlohami s výberom odpovede na komplexné zopakovanie prebratého učiva.


V Novom pomocníku z matematiky 5 okrem iného nájdete:
– Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000, Základné pravidlá rysovania, Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000, Konštrukcia trojuholníka, štvorca, obdĺžnika a kružnice, Čísla väčšie ako 10 000.
– Premieňanie jednotiek dĺžky, Počítanie v obore nad 10 000, Obvod a obsah útvarov, Telesá a stavby z kociek, Trochu iné čísla – rímske, desatinné – centy, Stredová a osová súmernosť, Riešenie aplikačných úloh, Zväčšovanie a zmenšovanie v štvorcovej sieti.

Informácie o publikácii

ISBN978-80-8120-330-5
VydavateľOrbis Pictus Istropolitana
Rok vydania2015
VydaniePomocník z matematiky 5. ročník
AutorKohanová, Iveta, Totkovičová, Martina
Jazykslovenský
Väzbabrožovaná
Počet strán80


Opýtajte sa nášho predajcu