Neparametrické metódy

Autor knihy Danka Knápková, Marcela Tóthová, Peter Polák, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-224-1187-5
16,60 € s DPH

Popis produktu


Predkladaná učebná pomôcka – Repetitórium kriminológie predstavuje výsledok snáh autorov priblížiť základné poznatky o kriminológii netradičným spôsobom, a to v podobe logického usporiadania do dvadsaťjeden nosných, relatívne samostatných a logicky na seba nadväzujúcich častí (hesiel).Jednotlivé časti stručne, výstižne a prehľadným spôsobom približujú najzákladnejšie aktuálne poznatky o podstatných kategóriách kriminológie tak, aby jednotlivé parciálne problematiky vytvorili ucelený systém informácií. Je samozrejmé, že takýmto prístupom možno o predmetnej problematike podať iba najzákladnejšie relevantné informácie. Obsah učebnej pomôcky vychádza predovšetkým zo systematiky a odborného zamerania odporúčaných učebníc kriminológie. Opiera sa však aj o iné relevantné literárne a legislatívne zdroje. Obsah jednotlivých častí učebnej pomôcky dopĺňajú aj štatistické údaje o jednotlivých ukazovateľoch kriminality, v podobe prehľadných grafov, ktoré názorným spôsobom dokresľujú informácie podávané v texte.

Vydavatelstvo Eurokódex
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Počet strán: 120
ISBN: 978-80-8155-004-1

Opýtajte sa nášho predajcu