Navrhovanie a prevádzka vodných stavieb

Autor knihy Michal Lukáč, Vydavatelstvo Jaga... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8076-031-1
8,50 € s DPH

Popis produktu


Kniha sa zaoberá typológiou priehrad a hrádzí, analýzou determinujúcich faktorov pri ich návrhu, interakciou vodnej stavby s prostredím, zásadami návrhu jednotlivých typov priehrad a hrádzí, monitorovaním parametrov bezpečnosti samotnej vodnej stavby, faktormi starnutia týchto stavieb s prostredím, analýzou porúch a anomálií sypaných priehrad a hrádzí a ich sanáciou.

Vydavatelstvo Jaga group
Jazyk: slovenský
Väzba: viazaná
Rozmer: 210x297
Počet strán: 192
ISBN: 978-80-8076-031-1

Opýtajte sa nášho predajcu