Nájemní a družstevní bydlení podle NOZ

Autor knihy Stanislav Křeček, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-87576-99-1
13,20 € s DPH

Popis produktu


Nový občanský zákoník s sebou přinesl zásadní změny v oblasti bytového práva. Tyto lze je rozdělit do tří oblastí:Jednak se jedná o změny, které do bytového práva vložila již novela občanského zákoníku zákonem č. 132/2011 Sb. Tyto změny však nepřešly do většího povědomí, a to jednak proto, že neměly pro praxi zásadnější význam, neboť nebyly provázány s jinými ustanoveními zákona (právo pronajímatele rozhodovat o tom, koho nájemce přizve do společné domácnosti) nebo proto, že se s nimi veřejnost dosud dostatečně neseznámila (změna ustanovení o přechodu nájmu).Dále pak to jsou změny, které sice shora uvedená novela zavedla, ale které nový občanský zákoník opět mění (úprava nájmu služebních bytů, sjednávání nájemného).A konečně přináší nový občanský zákoník úpravu zcela nových práv a povinností, která postavení pronajímatelů i nájemců bytů zásadně pozměňují nebo zpřesňují (např. ochrana bydlení nájemce v nezkolaudovaných prostorách).Publikace veškeré zmíněné změny šikovně a přehledně zapracovává a na ty nejdůležitější důrazně upozorňuje.V první své části se věnuje nájmu obecně. Druhá část je věnována bydlení manželů – a to nejen po dobu trvání manželství, ale důkladně popisuje nájemní vztahy po zániku manželství. Poslední část autoři zasvětili družstevnímu bydlení, které je nově a komplexně upraveno v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Vydavatelstvo Leges
Jazyk: český
Väzba: brožovaná
Počet strán: 272
ISBN: 978-80-87576-99-1

Opýtajte sa nášho predajcu