Náhrada škody spôsobenej porušením súťažného práva

Autor knihy Andrej Králik, Vydavatelstvo C. H. Beck... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-89603-20-6
20,70 € s DPH

Popis produktu


Hoci súkromnoprávne presadzovanie súťažného práva môže smerovať k dosiahnutiu rôznych cieľov (neplatnosť zmlúv, vrátenie bezdôvodného obohatenia, odstránenie protiprávneho stavu), publikácia sa sústredí na najvýznamnejší nástroj, ktorým je uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením súťažného práva. Súkromnoprávne uplatňovanie náhrady škody spôsobenej porušením súťažných pravidiel má potenciál spočívajúci nielen v preventívnom účinku, ale aj v možnosti efektívneho odškodnenia dotknutých právnych subjektov. Autor skúma problematiku súkromnoprávneho uplatňovania súťažného práva, analyzuje hmotnoprávne a procesnoprávne podmienky, ktoré stanovuje právo Európskej únie a právny poriadok Slovenskej republiky a nevyhýba sa ani náčrtu vývoja, do ktorého by súkromnoprávne presadzovanie mohlo vyústiť v najbližších rokoch. Publikácia je určená predovšetkým sudcom, advokátom a právnikom pôsobiacim v obchodných spoločnostiach.

Vydavatelstvo C. H. Beck SK
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Počet strán: 200
ISBN: 978-80-89603-20-6

Opýtajte sa nášho predajcu