Mnohopočetný myelóm

Mnohopočetný myelóm (MM) je zhubný proces plazmatickej bunky a jej pre- kurzorov –... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
5,73 € s DPH

Popis produktu


Mnohopočetný myelóm (MM)
je zhubný proces plazmatickej bunky a jej pre-
kurzorov – B-lymfocytov. Podobne ako pri iných onkologických procesoch
predpoveď jeho liečiteľnosti určujú prognostické faktory, predovšetkým
ge-
netické
– štruktúrové poruchy génov a následné chromozómové aberácie –
a
epigenetické
– získa
né funkčné zmeny nádorového klonu, štádium pokro-
čilosti, vek, celkový klinický stav (najmä infekcie, stav kostí, obličiek, srdca),
výkonnostný stav, spôsob liečby a odpoveď na ňu.
Na Slovensku sa predpokladal výskyt MM v 19. storočí podobný ako v Eu-
rópe, ale prvé kazuistiky boli uverejnené až v druhej polovici storočia. Za-
čiatky dispenzarizácie chorých na MM v celoslovenskom meradle sa
uskutočnili na Klinike hematológie a transfúziológie Univerzitnej nemocnice
v Bratislave pod vedením prof. MUDr. Mikuláša Hrubiška, DrSc. (1965).
Pri príležitosti 50-ročného jubilea činnosti tohto centra sme sa rozhodli in-
formovať o histórii diagnostiky a liečby MM na Slovensku. V podstate sa nelíši
od celosvetovej, no vyznačuje sa určitými odchýlkami v liečebných protoko-
loch, ktoré sa odzrkadlili aj na štatistike dlhodobého prežívania chorých. His-
torické skúsenosti sme doplnili aj našimi súčasnými poznatkami v porovnaní
s celosvetovými perspektívami.

Informácie o publikácii

ISBN978-80-8063-442-1
VydavateľOsveta
Rok vydania2016
AutorSakalová, Adriena, kolektív autorov
PrekladateľHistória a súčasnosť
Jazykslovenský
Väzbaviazaná
Počet strán90


Opýtajte sa nášho predajcu