Metodická príručka k Pracovnému zošitu k Čítanke pre 2. ročník ZŠ

Autor knihy Z. Lacková, P. Agalarevová, Vydavatelstvo Aitec, , Metodická príručka pre... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8937-537-0
5,76 € s DPH

Popis produktu


Metodické komentáre k pracovnému zošitu z čítania pre 2. ročník ZŠ sú pomôckou pre každého pedagóga, ktorý chce materinský jazyk učiť moderne, efektívne a pútavo. Príručka podrobne vysvetľuje didaktické zámery autoriek v širšom kontexte didaktiky vyučovania elementárneho čítania s dôrazom cielený rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov mladšieho školského veku. Podrobne spracované komentáre k jednotlivým úlohám v pracovnom zošite objasňujú ich didaktické ciele, možné postupy pri ich riešení a návrhy týchto riešení. Didakticky cenné sú pre učiteľa aj informácie poukazujúce na vzájomné prepojenie a nadväznosť jednotlivých úloh,ako aj námety na ďalšie zaujímavé aktivity a činnosti vo vyučovaní. Podrobne spracovaná metodická príručka k učebnici a pracovnému zošitu je ideálnym pomocníkom učiteľa pri vyučovaní čítania ako zložky vyučovania slovenského jazyka v 2. ročníku ZŠ.

Vydavatelstvo Aitec
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Počet strán: 64
ISBN: 978-80-8937-537-0

Opýtajte sa nášho predajcu