Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná čast)

V publikácii Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť) je... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
17,60 € s DPH

Popis produktu


V publikácii Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť) je obsiahnutý výklad základných inštitútov a noriem medzinárodného práva (historický vývoj medzinárodného práva, vymedzenie jeho pojmu, predmetu, osobitostí, subjekty, pravidlá, kodifikácia medzinárodného práva, zodpovednosť a sankcie v medzinárodnom práve). V pätnástich kapitolách sa autor pokúsil nielen o základnú analýzu všeobecne uplatňovaných inštitútov a noriem medzinárodného práva, ale aj o zachytenie určitých vývojových trendov, prípadne budúceho smerovania toho-ktorého inštitútu.

V závere publikácie sú uverejnené slovenské preklady viacerých významných medzinárodných dokumentov a dohovorov vzťahujúcich sa na kľúčové inštitúcie a normy medzinárodného práva. (Návrh článkov o zodpovednosti štátov za medzinárodne protiprávne správanie, Deklarácia zásad medzinárodného práva týkajúcich sa priateľských vzťahov a spolupráce medzi štátmi, Charta OSN, Štatút Medzinárodného súdneho dvora ...).

Publikácia je určená nielen poslucháčom právnických fakúlt, ale každému, kto sa intenzívnejšie zaujíma o medzinárodnú politiku a medzinárodné právo.

Informácie o publikácii

ISBN978-80-8078-219-1
VydavateľWolters Kluwer (Iura Edition)
Rok vydania2008
AutorKlučka, Ján
Jazykslovenský
VäzbaBrožovaná
Počet strán683


Opýtajte sa nášho predajcu