Medzinárodná obchodná arbitráž vo vybraných štátoch Európy

Autor knihy Viera Strážnická, kolektív autorov, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-2240-981-0
13,50 € s DPH

Popis produktu


Publikácia obsahuje základnú charakteristiku univerzálneho a európskeho systému ochrany ľudských práv, ich prameňov a kontrolných mechanizmov. Podáva prehľad základných dokumentov, ktoré upravujú ľudské práva a základné slobody v univerzálnom medzinárodnom systéme a na európskej úrovni s komentárom k najvýznamnejším dokumentom. Štruktúra a rozsah publikácie je determinovaná autorským zámerom poskytnúť čitateľom - študentom práva, filozofie, sociológie a aj občanom prehľad o judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie so zreteľom na medzinárodnoprávne záväzky Slovenskej republiky. Pochopenie výkladu najčastejšie porušovaných článkov Dohovoru uľahčuje analýza kľúčových rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorá zohľadňuje evolutívny vývoj jeho doktríny. Cieľom publikácie je poskytnúť základné vedomosti pre výchovu a vzdelávanie o ľudských právach všetkým, ktorým záleží na ich účinnom uplatňovaní v občianskej spoločnosti.

Vydavatelstvo Eurokódex
Jazyk: slovenský
Väzba: viazaná
Rozmer: 148x210
Počet strán: 560
ISBN: 978-80-8944-795-4

Opýtajte sa nášho predajcu