Medzigeneračná solidarita a zákaz diskriminácie podľa veku

Autor knihy Helena Barancová, kolektív autorov, Vydavatelstvo Aleš... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 78-80-7380-393-3
13,90 € s DPH

Popis produktu


Otázky medzigeneračnej solidarity sú veľmi aktuálne najmä v súvislosti s problémom potreby zamestnávania starších osôb. Na jednej strane stále nepriaznivý demografický vývoj vyvolá v najbližšej budúcnosti potrebu širšieho pracovného začlenenia starších osôb, avšak na druhej strane súčasná hospodárska situácia krajiny poznamenaná svetovou finančnou krízou v praxi odsúva problémy pracovného začlenenia starších osôb na okraj záujmu. V spoločnosti chýba povedomie medzigeneračnej solidarity. Aplikačná prax zo strany zamestnávateľov ukazuje na početné prípady diskriminácie podľa veku, na ktoré v celoeurópskom meradle dynamicky reaguje aj doterajšia rozhodovacia činnosť Súdneho dvora EÚ.

Vydavatelstvo Aleš Čeněk
Jazyk: český
Väzba: viazaná
Rozmer: 148x205
Počet strán: 368
ISBN: 78-80-7380-393-3

Opýtajte sa nášho predajcu