Mechanika vozoviek pozemných komunikácií

Pri písaní učebnice Mechanika vozoviek pozemných komunikácií autori vychádzali z... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
33,60 € s DPH

Popis produktu


Pri písaní učebnice Mechanika vozoviek pozemných komunikácií autori vychádzali z dlhodobo presadzovanej premisy v edukačnom procese, vo výskume a z následného transferu ich výsledkov do praxe v oblasti pozemných komunikácií. Vozovky pozemných komunikávií majú byť navrhnuté, postavené a udržiavané za primeranú cenu, v primeranej kvalite, rešpektujúc relevantné požiadavky užívateľov, obyvateľov ich okolia a zásad trvalo udržateľného rozvoja počas celého ich životného cyklu. Vozovka je integrálnou súčasťou pozemnej komunikácie predstavujúcej finančne a technicky náročnú inžiniersku stavbu. Splnenie vysokonáročných požiadaviek na vozovku je v prvom rade podmienené zodpovedným návrhom konštrukcie vozovky, výberom vhodných druhov mateiálov a vrstiev, ako aj posúdením navrhnutej konštrukcie exaktnými výpočtovými metódami. Vysokoškolská učebnica je rozdelená na dvanásť kapitol popisujúcich štyri charakteristické oblasti problematiky. Prvá časť publikácie /kapitoly 2 až 6/ sa týka vstupných údajov a teoretických základov teórie pružnosti, modelovania konštrukcií vozoviek potrebných pre návrh a posúdenie vozoviek pozemných komunikácií. Druhou časťou publikácie je vlastná oblasť navrhovania posudzovania asfaltových vozoviek, cementobetónových vozoviek, vozoviek z dlažby, v tuneloch a na mostoch /kapitoly 7 až 9/. Tretia oblasť sa týka diagnostiky a zosilňovania vozoviek /kapitoly 10 a 11/. Záverečná časť publikácie /12. kapitola/ sa venuje ekonomickým aspektom navrhovania vozoviek pozemných komuniácií. Autorský kolektív venoval túto vysokoškolskú učebnicu pamiatke prof. Ing. Jána Čoreja, CSc., zakladateľa vedeckej školy mechniky vozoviek na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline

Informácie o publikácii

ISBN978-80-5540-934-4
VydavateľEdis
Rok vydania2014
Autorkolektív autorov
Jazykslovenský
Väzbaviazaná
Počet strán494


Opýtajte sa nášho predajcu