Matematika 6 pre 6. ročník ZŠ - učebnica

Autor knihy Peter Bero, Zuzana Berová, Vydavatelstvo Orbis Pictus... Viac...
Dostupnosť: Už nie je v ponuke
Product ID: 978-80-8120-242-1
4,58 € s DPH

Popis produktu


Nová učebnica ukazuje žiakom cestu, ako využiť už nadobudnuté skúsenosti pri budovaní nových matematických pojmov a postupov. Obsahuje vzorovo vyriešené úlohy a schematické zhrnutia učiva. Autorom sa podarilo skĺbiť učebnicu so zbierkou úloh, preto obsahuje mnoho rôznorodých úloh na precvičovanie.Tematické celky:1. Počtové operácie s prirodzenými číslami2. Deliteľnosť,3. Uhol4. Desatinné čísla5. Trojuholník6. Obsah obdĺžnika a štvorca7. Objem kocky a kvádra8. KombinatorikaUčebnica je súčasťou ucelenej sady určenej na vyučovanie matematiky v 6. ročníku ZŠ.Dopĺňa známe a obľúbené pracovné zošity Pomocník z matematiky 1. a 2. diel.

Vydavatelstvo Orbis Pictus Istropolitana
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Počet strán: 72
ISBN: 978-80-8120-242-1

Opýtajte sa nášho predajcu