Marx a spoločenské zmeny po roku 1989

Autor knihy Peter Dinuš, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-2241-131-8
8,30 € s DPH

Popis produktu


Marx a marxizmus nie sú témou, ktorá by v období po roku 1989rezonovala v akademickom prostredí, a to tak v Slovenskej, ako aj v Českej republike. Rozhodujúcim dôvodm sa stali politické súvislosti späté s kolapsom prednovemrového socializmu, odvolávajúceho sa na základné teoretické východiská Marxovej koncepcie skutočnosti. Pád minulého systému bol aj akýmsi symbolickým koncom marxistických reflexiípovažovaných uďza prekonané, alebo priamo za scestné. Víťazstvo kapitalistických spločenských vzťahov poskytovalo (a doteraz poskytuje) na takéto závery zdanie platnosti a oprávnenosti. Bez znalost i Marxa je šak veľmi ťažko pochopoť nielen súčasný svet, ale aj minulosť a reálny výhľad do budúcnosti. Autori vedeckej pulikácie, ktorá sa ako kolektívna monografia vracia po dvadsiatich rokoch mlčania k Marxovi, usilujú sa o prezentovanie a hodnotenie jeho teoretického odkazu a z neho vychádzajúcich koncepcií. Zdôrazňovaním významu Marxových myšlienok v etape globalizácie a súčasnej ekonomickej krízy prinášajú marxistické pohľady na niektoré javy a skutočnosti. Pozornosť venujú i aspeku medzinárdných vzťahov a klasických čínskych filozofických názorov.

Vydavatelstvo Veda
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Rozmer: 170x240
Počet strán: 218
ISBN: 978-80-2241-131-8

Opýtajte sa nášho predajcu