Marketing v poisťovníctve e-marketing

Autor knihy Jozef Adamko, Vydavatelstvo Vaško Michal, , Moderný marketingový... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-7165-927-3
11,50 € s DPH

Popis produktu


V knihe sa môžeme dozvedieť o súčasnom stave marketingu doma a v zahraničís poukázaním na určité špeci?ká marketingu v poisťovníctve. Popísané sú nové trendy elektronického marketingu ako podporné faktory predaja poistných produktov s uve-denými príkladmi. Rozpísaná je právna úprava ?nančného a poistného trhu a vysvet-lený právny rámec poisťovníctva od poradenstva, sprostredkovania až po elektronický marketing a ich charakteristiky.

Vydavatelstvo Vaško Michal
Jazyk: slovenský
Väzba: viazaná
Počet strán:
ISBN: 978-80-7165-927-3

Opýtajte sa nášho predajcu