Marketing od myšlenky k realizaci - 3. přepracované a doplněné vydání

Autor knihy Gustav Tomek, Věra Vávrová, Vydavatelstvo Professional... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-7431-042-3
13,10 € s DPH

Popis produktu


Na našem trhu existují již tituly, nesoucí ve svém názvu „marketing“. Tato literatura však je spíše zaměřena na specifické stránky marketingu – od technik výzkumu trhu, strategického plánování a komunikační politiky až po specifické přístupy marketingu v konkrétních oblastech řízení (zahraniční obchod, zdravotnictví, marketing měst, muzeí apod.). Kniha „Marketing – od myšlenky k realizaci“ význačných osobností českého marketingu prof. Ing. Gustava Tomka, DrSc. a doc. Ing. Věry Vávrové, CSc., řeší problematiku marketingu obecně, poskytuje jednotný pohled na principy marketingu, jeho metody, postupy a nástroje, v souladu s myšlenkou, že „marketing je jen jeden a neustále se rozvíjí“. Z obsahu: Princip a podstata marketingu, vývojové fáze managementu, změny podnikatelských koncepcí až po koncepci marketingovou, Charakteristiky a obecná platnost marketingu, Postavení marketingu ve firmě, Podstata a formy marketingového výzkumu, Způsoby získávání dat, metody výzkumu, vyhodnocování dat, Externí a interní analýza, silné a slabé stránky firmy, Nákupní chování, psychologické a sociologické modely, Tržní segmentace, přístupy k typologii kupu-jících, Marketingové plánování, strategické a operativní plánování, marketingový mix, produktová, sortimentní a servisní politika, Cenové strategie, tvorba cen, Komunikační politika, nové trendy v komunikaci, Distribuční politika, Marketing na trzích služeb, Marketingový kontroling a audit. Kniha je určena manažerům různých forem podnikání, pracovníkům marketingu, prodeje, nákupu, logistiky, pracovníkům, zabývajícím se software v oblasti marketingu a prodeje, bude potřebnou učebnicí pro studenty vysokých a vyšších odborných škol.

Vydavatelstvo Professional Publishing
Jazyk: český
Väzba: viazaná
Rozmer: 176x250
Počet strán: 244
ISBN: 978-80-7431-042-3

Opýtajte sa nášho predajcu