Manažment rizika v podniku

Autor knihy Katarína Buganová, Mária Hudáková, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-5540-459-2
17,90 € s DPH

Popis produktu


Vo vysokoškolskej učebnici Manažment rizika v podniku je spracovaná problematika manažmentu rizika v podniku so zameraním na riziká ohrozujúce všetky jeho podnikateľské aktivity a ciele. V predkladanej publikácii sa okrem riešenia hrozieb pre podnik a podnikanie zameriavame aj na využívanie príležitosti, keďže jednou zo základných charakteristík podnikania je dosahovanie zisku. V úvodnej časti je popísaná problematika manažmentu rizika z pohľadu možných prístupov a etáp procesu manažmentu rizika. Ďalšia samostatná časť je zameraná na manažment rizika v projektoch, pretože táto oblasť podnikateľských aktivít je jedna z najrizikovejších. V tretej časti je rozpracovaná problematika krízového manažmentu v podniku z pohľadu procesu a metód. Štvrtá časť je venovaná systémom včasného varovania a metódam využiteľných v tejto oblasti. Súčasťou vysokoškolskej učebnice sú skriptá Manažment rizika v podniku - praktikum, priložené na CD, kde sú v prehľadnej forme spracované metódy využiteľné v jednotlivých etapách manažmentu rizika v podniku, resp. projektu.

Vydavatelstvo Edis
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Rozmer: 175x250
Počet strán: 226
ISBN: 978-80-5540-459-2

Opýtajte sa nášho predajcu