Manažment podniku

Autor knihy Jana Štofková, kolektív autorov, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-5540-418-9
22,40 € s DPH

Popis produktu


Úloha manažmentu je nezastupiteľná vo všetkých organizáciách, ktoré chcú byť úspešné. Vďaka modernému manažmentu, ktorý využíva generáciu obchodovania na internetových trhoch B2B, dochádza k postupnej transformácii konkurencie medzi malými a veľkými podnikmi, ako aj ku konkurencii rýchlych a pomalých podnikov. Hnacou silou zmien sa stávajú inovácie, investície do perspektívnych oblastí, najmä služieb. Vývojové tendencie nachádzajú ohlas aj v znalostiach a schopnostiach manažérov a v súčasnej dobe znalostnej ekonomiky v nevyhnutnosti tieto znalosoti ďalej rozvíjať. Manažment je disciplína, v ktorej sa neustále objavujú nové zistenia, teórie, názory, diskusie, ako aj skúsenosti, ktoré posúvajú oblasť riadena dopredu. Uvedené skutočnosti motivovali autorov k napísaniiu vysokoškolskej učebnice o manažmente podniku, ako príspevku k rozšíreniu vedomostí manažérov a rozšíreniu existujúcich učebníc o nové, akutálne poznatky, zuískané v procese riešenia viacerých úloh a projektov. Obsah publikácie je rozdelený do 11, relatívne samostatných kapitol.

Vydavatelstvo Edis
Jazyk: slovenský
Väzba: viazaná
Rozmer: 175x250
Počet strán: 392
ISBN: 978-80-5540-418-9

Opýtajte sa nášho predajcu