Manažment II – ľudia v organizácii a orgnizačná kultúra

Autor knihy Mária Seková, Vydavatelstvo Iura... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8078-511-6
10,60 € s DPH

Popis produktu


Cieľom tejto časti učebníc manažmentu je charakterizovať problematiku práce s ľuďmi v pracovnom procese, vysvetliť úlohu manažéra v manažmente ľudských zdrojov, priblížiť čitateľovi klasické a nové prístupy k vedeniu ľudí a ich úskalia, vysvetliť podstatu pracovnej motivácie, základné teórie pracovnej motivácie a nové trendy v motivovaní zamestnancov, predstaviť proces a metódy manažérskej funkcie rozhodovanie a vysvetliť podstatu a význam organizačnej kultúry pre dosahovanie cieľov organizácie. Vo vysokoškolskej učebnici Manažment II – ľudia v organizácii a organizačná kultúra môžu nájsť inšpiráciu i zdroj vedomostí študenti vysokých škôl rôzneho zamerania, najmä však tých študijných odborov a programov, ktoré sa týkajú manažmentu a práce s ľuďmi v pracovnom procese. Publikácia má ambíciu byť zdrojom informácií, poznatkov a podnetov aj pre vlastníkov, manažérov a zamestnancov vo všetkých druhoch organizácií – ziskových i neziskových, verejných i súkromných, veľkých i malých, bez ohľadu na odvetvie pôsobenia či právnu formu, a pre všetkých, ktorých zaujíma rozmanitý svet práce (ľudí a s ľuďmi).

Vydavatelstvo Iura Edition
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Rozmer: 170x240
Počet strán: 170
ISBN: 978-80-8078-511-6

Opýtajte sa nášho predajcu