MC - Sprechen Sie Deutsch pro zdravotnické obory - 1. díl kazety

Autor knihy Doris Dusilová, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 859-40-2689-026-1
25,20 € s DPH

Popis produktu


Kazety obsahují nahrávky textů, fonetických cvičení a písniček namluvených rodilými mluvčími. Učebnice Sprechen Sie Deutsch? pro zdravotnické obory je určena pro vy?uku německého jazyka na středních a vyšších zdravotnicky?ch školách, popř. na lékařsky?ch fakultách. Učebnici lze použít jako doplněk učebních souborů určeny?ch pro základní vy?uku německého jazyka na příslušny?ch typech škol. Učebnice vychází z požadavků pro vy?uku německého jazyka pro obor zdravotnicky? asistent, všeobecná sestra, diplomovaná všeobecná sestra, diplomovany? zdravotnicky? laborant, laboratorní asistent, diplomovany? zubní technik, asistent zubního technika, diplomovany? oční technik, oční technik, diplomovany? nutriční terapeut, nutriční asistent, diplomovany? farmaceuticky? asistent, diplomovaná dentální hygie - nistka, ortoticko-proteticky? technik. Učebnice vznikla v úzké spolupráci s učiteli a zdravotnicky?mi pracovníky jak z České republiky, tak ze Spolkové republiky Německo. Učebnice nabízí všeobecně, populárně-vědecky a odborně orientované texty zaměřené na zdravotnickou oblast, širokou škálu foneticky?ch a lexikálních cvičení, náměty k ústnímu a písemnému projevu. Neobsahuje vy?klad gramaticky?ch jevů, zaměřuje se na opakování a procvičování gramatického učiva, které úzce souvisí s odborny?m stylem. Učebnice obsahuje 21 lekcí. Každá lekce se skládá z několika tematicky uceleny?ch bloků, každy? blok je uzavřen shrnujícím cvičením. Učitel může probrat jen část lekce, a tím koordinovat rozsah probírané látky. Učební soubor obsahuje učebnici pro studenta a knihu pro učitele. Kniha pro studenta plní zároveň funkci pracovního sešitu a je doplněna německo-česky?m a česko-německy?m slovníkem. Kniha pro učitele obsahuje kromě studentské učebnice i klíč ke cvičením, transkripci nahrávek a metodickou poznámku.

Vydavatelstvo Polyglot
Jazyk: slovenský
Počet strán:
ISBN: 859-40-2689-026-1

Opýtajte sa nášho predajcu