Líška širiteľ nebezpečného ochorenia - alveolárnej achinokokózy

Autor knihy Marcela Macová, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-2241-127-1
8,30 € s DPH

Popis produktu


Hlavným cieľom komentára je poukázať na ochranu osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov z pohľadu teórie a praxe. Ochrana osobných údajov v Slovenskej republike vyplýva z medzinárodných záväzkov, hlavne po vstupe do Európskej únie. Hlavnými prameňmi v prostredí Európskej únie sú Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS a Dohovor Rady Európy č. 108. I týmto medzinárodným dokumentom je v komentári venovaná adekvátna pozornosť. Komentár sa snaží nájsť odpovede na všetky podstatné výkladové otázky, ktoré sa doteraz pri aplikácii zákona vyskytli (resp. na dôležité výkladové otázky, ktoré by sa podľa autorky mohli vyskytnúť v blízkej budúcnosti), podrobne popisuje význam jeho jednotlivých ustanovení, ich vnútornú previazanosť a ich súvislosti s inými právnymi predpismi.

Vydavatelstvo Eurokódex
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Rozmer: 150x210
Počet strán: 144
ISBN: 978-80-8944-781-7

Opýtajte sa nášho predajcu