Lekárska vakcinológia nielen pre medikov

Autor knihy kolektív autorov, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8905-718-4
2,15 € s DPH

Popis produktu


Komplexná, prehľadná a zrozumiteľná publikáciao závažných ohrozeniach zdravia prenosnýmiochoreniami. Poskytuje aktuálne údaje, návody,odporúčania a prehľad legislatívy súvisiacej sozdravotnou bezpečnosťou a globálnymi biologickýmihrozbami, vrátane Pandemického plánu pre prípadpandémie chrípky v SR.Uvádza detailné informácie o prenosných ochoreniach,ich etiológii, epidemiológii, klinických prejavoch,patogenéze, diagnostike a liečbe.Monografia vznikla v rámci projektu WHO na podporuaktivít súvisiacich s národnou implementáciouMedzinárodných zdravotných predpisov (IHR 2005).Cieľovými skupinami sú praktickí lekári pre deti, dorastaj dospelých, ďalej epidemiológovia, mikrobiológovia,infektológovia, riadiaci pracovníci úradov verejnéhozdravotníctva, nemocníc, pracovníci krízovýchmanažmentov a verejných informačných prostriedkov,odborníci v rezortoch vnútra, obrany, zdravotníctva,zahraničných vecí, dopravy, pôšt a telekomunikácií,ale aj poslucháči lekárskych, farmaceutickýcha zdravotníckych škôl a ďalší záujemcovia.Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníciv oblastiach medicíny, verejného zdravotníctva,mikrobiológie a ďalších vedných odborov.

Vydavatelstvo PRO
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Rozmer: 150x215
Počet strán: 144
ISBN: 978-80-8905-718-4

Opýtajte sa nášho predajcu