Latinský jazyk

Autor knihy Pavel Kohout, Jaroslava Pavlíčková, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8063-353-0
7,20 € s DPH

Popis produktu


Žiadny zdravotnícky pracovník sa nezaobíde bez znalostí základov latinského jazyka, ktorý sa spoločne s gréčtinou podieľal na tvorbe lekárskeho názvoslovia. Zvládnutie slovnej zásoby, pochopenie základných gramatických štruktúr priaznivo ovplyvní štúdium odborných predmetov.Učebnica tvorí základ pre povinné štúdium latinského jazyka na všetkých typoch zdravotníckych škôl v prvom ročníku. Učivo je usporiadané tak, aby študenti zvládli väčšinu látky pod vedením učiteľa v škole. Každá lekcia tvorí organický celok alebo časť celku. Jednotlivé lekcie na seba navzájom nadväzujú tematicky i slovnou zásobou a vnútorne sú logicky spojené jednoduchými metodickými zásadami.Základom učebnice je slovná zásoba. Termíny sú uvedené samostatne a vo vzájomných odborných väzbách. V jednoduchých vetách sa vysvetľujú príslušné gramatické javy, a to štruktúrne aj obsahovo. Zameranie i praktické využitie určujú frekvenciu gramatických kategórií (nie sú zahrnuté príklady so všetkými osobami či pádmi). Časovým možnostiam a úrovni náročnosti je prispôsobená aj slovná zásoba. Gramatické poznámky vysvetľujú gramatické javy nevyhnutné pre štúdium a používanie názvoslovia. Veľká pozornosť sa preto venuje tvoreniu slov, skloňovaniu podstatných a prídavných mien, postaveniu a tvaru prívlastkov, ale tiež precvičovaniu. Tabuľky a prehľady majú prispieť k rýchlej orientácii pri opakovaní a zapamätaní učiva.Príklady diagnóz a články s odbornou tematikou slúžia na rozšírenie slovnej zásoby vo vecných gramatických súvislostiach.Učebnica nezabúda ani na kultúrny a historický kontext, niektoré vety a sentencie, výroky, zvraty majú filozofický obsah a výchovný charakter.

Vydavatelstvo Osveta
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Rozmer: 210x297
Počet strán: 157
ISBN: 978-80-8063-353-0

Opýtajte sa nášho predajcu