Kultúra v dejinách. Dejiny v kultúre

Autor knihy Marek Števček, kolektív autorov, Vydavatelstvo Eurokódex, , 2. doplnené a zmenené... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-224-1238-4
13,70 € s DPH

Popis produktu


Táto učebnica prispieva k širšiemu a hlbšiemu povedomiu o inštitútoch, väzbách a súvislostiach civilného procesu a civilného procesného práva, ktorých znalosť je považovaná za profilujúcu oblasť právnického vzdelávania.Pridanou hodnotou v druhom vydaní je reflexia zmeny aplikačných, najmä judikatúrnych trendov, či rozšírené teoretické výklady v pôvodných textoch, ku ktorým neraz prispeli samotní čitatelia konštruktívnymi pripomienkami (za všetky spomenieme nové pasáže o subjektoch konania, ktoré inšpirovala diskusia študentov na sociálnej sieti), a v neposlednom rade afinita autorského kolektívu k trendom de lege ferenda.

Vydavatelstvo Eurokódex
Jazyk: slovenský
Väzba: viazaná
Rozmer: 155x215
Počet strán: 752
ISBN: 978-80-8944-796-1

Opýtajte sa nášho predajcu