Krizový management podniku pro 21. století

Autor knihy Šárka Zapletalová, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-86929-85-9
8,90 € s DPH

Popis produktu


Výrazné změny globálního podnikatelského prostředí v průběhu 20. a 21. století vedly ke vzniku nových druhů podnikatelských rizik, a potažmo krizí podnikatelských subjektů, s nimiž nebylo dříve počítáno. Díky těmto změnám začíná vystupovat do popředí zájmu řady ekonomů problematika krizového managementu podniku.Záměrem publikace je poskytnout komplexní zpracování problematiky krizového řízení podniku a důraz je přitom kladen na možnosti řešení vzniklých krizových situací v podnicích.Text uvádí čtenáře do problematiky krizového managementu a jeho historického vývoje, vymezuje pojem krize, provádí klasifikací krizových situací, zabývá se jejich vznikem a průběhem a zaměřuje se na manažerskou stránku řízení krizové situace v podniku. Dále jsou probrány otázky krizového plánování a tvorba krizových plánů a scénářů, přiblížena je krizová komunikace a problematika krizového řízení v oblasti veřejné správy.Výklad je doplněn konkrétními příklady z podnikové praxe a případovými studiemi.Publikace je určena vysokoškolským posluchačům se zaměřením na oblast managementu a široké odborné veřejnosti, která má zájem o danou problematiku.

Vydavatelstvo Ekopress
Jazyk: český
Väzba: brožovaná
Počet strán:
ISBN: 978-80-86929-85-9

Opýtajte sa nášho predajcu