Komunitárne a slovenské legislatívne piliere ochrany spotrebiteľa

Autor knihy Milan Sekera, Vydavatelstvo Key publishing, , Communitaire and Slovak Legislative Pillars of Consumer... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-7418-174-0
10,80 € s DPH

Popis produktu


Z hľadiska aplikačnej praxe predstavuje súčasné komunitárne právo novú, komplexnejšiu a kvalitatívne vyššiu formu právnej ochrany spotrebiteľa v priestore Európskej únie.Takáto výraznejšia ochrana spotrebiteľa vychádza z naliehavej požiadavky dnešnej vyspelej spoločnosti, v ktorej je spotrebiteľ neustále konfrontovaný s novými podnikateľskými stratégiami a technikami, často krát aj s agresívnymi obchodnými praktikami konkurenčného súperenia podnikateľských subjektov v tzv. „boji o spotrebiteľa“ na trhu EÚ.Rozhodujúcim cieľom tejto publikácie je výskum a analýza súčasného stavu ochrany spotrebiteľa ako aj východiská riešenia spotrebiteľských sporov vrátane judikatúry Európskeho súdneho dvora.Z týchto dôvodov som túto publikáciu koncipoval ako príručku pre vzdelávanie spotrebiteľov. Práve oni sa musia v záujme ochrany svojich práv neustále vzdelávať a tak čo najlepšie poznať legislatívne nástroje ochrany svojich spotrebiteľských práv, ktoré im zaručuje EÚ tak primárnym ako aj sekundárnym právom.

Vydavatelstvo Key publishing
Jazyk: slovenský, anglický
Väzba: brožovaná
Rozmer: 176x250
Počet strán: 212
ISBN: 978-80-7418-174-0

Opýtajte sa nášho predajcu