Klinický význam dopplerovského sonografického vyšetrenia cirkulácie počas tehotnosti

Autor knihy Jozef Višňovský, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8063-411-7
10,80 € s DPH

Popis produktu


Cieľom tejto vedeckej monografie je podrobne analyzovať súčasné poznatky týkajúce sa vyšetrenia jednotlivých súčastí uteroplacentárnej a fetoplacentárnej cirkulácie, a to tak počas fyziologicky prebiehajúcej tehotnosti, ako aj pri jednotlivých patologických stavoch, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú materskú a fetálnu morbiditu a mortalitu. Druhým aspektom zamerania monografie je na základe vlastných výsledkov podrobne charakterizovať hemodynamické zmeny v tehotnosti v jednotlivých častiach fetálnej a uteroplacentárnej cirkulácie, priniesť nový pohľad na možnosti využitia dopplerovskej sonografie v diagnostike stavu a ohrozenia plodu počas tehotnosti. Poznanie fyziológie cirkulácie, patomechanizmov jednotlivých tehotenských komlikácií a využitie získaných poznatkov z aktívneho vedeckovýskumného sledovania v klinickej praxi sú hlavným predpokladom na posunutie nových vedomostí z teoretickej roviny širokej klinickej aplikácie v prospech novorodenca, rodiny a celej spoločnosti.

Vydavatelstvo Osveta
Jazyk: slovenský
Väzba: viazaná
Rozmer: 170x240
Počet strán: 176
ISBN: 978-80-8063-411-7

Opýtajte sa nášho predajcu