Klinická a radiačná onkológia 1. + 2. diel

Autor knihy Ľudovít M. Jurga, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8063-302-8
35,80 € s DPH

Popis produktu


Obsah 1. diel:I PRINCÍPY KLINICKEJ A RADIAČNEJ ONKOLÓGIE * 1 K historii klinické/experimentální a radiační onkologie v České republice * 2 História klinickej/experimentálnej a radiačnej onkológie v Slovenskej republike – vznik a vývoj onkológie na Slovensku * 3 Klinická a radiačná onkológia ako súčasť medicíny založenej na dôkazoch * 4 Molekulární biologie * 5 Nádorové onemocnění * 6 Epidemiológia a prevencia zhubných nádorov * 7 Diagnostika, staging, stratifikácia a monitorovanie chorých v onkológii * 8 Zobrazovacie metódy v onkológii * 9 Principy chirurgické léčby nádorových onemocnění * 10 Symptomatológia a signológia zhubných nádorov – systémové, paraneoplastické a paraendokrinné prejavy nádorových ochorení * 11 Principy radiační onkologie * 12 Modelovanie rádiobiologických účinkov rádioterapie * 13 Princípy protinádorovej chemoterapie * 14 Hormonálne manipulácie v liečbe nádorov * 15 Principy biologické a cílené léčby solidních nádorů * 16 Metodika multimodálnej terapie zhubných nádorov * 17 Posudzovanie liečebnej odpovede, kritériá hodnotenia výsledkov (RECIST) * 18 Nežádoucí účinky protinádorové chemoterapie a principy jejich prevence a léčby * 19 Biologické principy transplantace hematopoetických kmenových buněk * 20 Design, analýza a etické aspekty klinických studií v onkologii * 21 Základy biostatistiky pro onkology * 22 Informačná infraštruktúra klinickej a radiačnej onkológie založenej na dôkazoch * 23 Farmakoekonomické aspekty v onkológii * 24 Rešpektovanie preferencií pacientov pri rozhodovaní o stratégii a taktike protinádorovej liečby * 25 Komplexná rehabilitácia v onkológii * 26 Konštituovanie interdisciplinárneho onkologického tímu a jeho úlohy * 27 Postavení doplňkové a alternativní medicíny v onkologii * 28 Paliatívna starostlivosť v onkológii * 29 Lékařská etikaII. HEMATOLOGICKÉ ZHUBNÉ NÁDORY * 30 Leukémie * 31 Chronická lymfocytová leukémia * 32 Chronická myelocytová leukémia * 33 Myelodysplastický syndróm * 34 Myeloproliferatívne ochorenia * 35 Hodgkinova choroba * 36 Nehodgkinovy lymfomy * 37 Monoklonální gamapatie Obsah 2. diel:III SOLÍDNE NÁDORY * 38 Nádory centrálneho nervového systému * 39 Nádory oka, orbity a adnexov * 40 Karcinomy hlavy a krku * 41 Karcinomy plic a pleurální mezoteliom * 42 Nádory mediastina * 43 Nádory jícnu * 44 Karcinomy žaludku * 45 Karcinom tlustého střeva, konečníku a anu * 46 Nádory tenkého střeva * 47 Karcinomy jater a žlučových cest * 48 Nádory slinivky břišní * 49 Nádory obličky a horných močových ciest * 50 Zhubné nádory močového mechúra, močovej rúry a penisu * 51 Karcinóm prostaty * 52 Nádory testis * 53 Zhoubné nádory děložního hrdla, vulvy a pochvy * 54 Endometriální karcinom * 55 Zhoubné nádory vaječníků56 Gestační trofoblastická nemoc * 57 Karcinomy prsu – manažment na základě přístupu založeného na důkazech * 58 Karcinóm štítnej žľazy a prištítnych teliesok * 59 Zhubné nádory endokrinných žliaz * 60 Nádory pohybového systému * 61 Malígny melanóm * 62 Karcinómy kože a kožných adnexov * 63 Zhubné nádory u imunosuprimovaných pacientov * 64 Nádory neznámé primární lokalizace * 65 Dětská onkologie * 66 Geriatrická onkológia * 67 Princípy sledovania dlhodobo prežívajúcich pacientov s medicínsky a spoločensky najvýznamnejšími druhmi zhubných nádorov po liečbeIV MOŽNOSTI LIEČBY METASTATICKEJ CHOROBY * 68 Metastázy do centrálneho nervového systému * 69 Metastázy do pľúc * 70 Metastázy do pečene * 71 Metastázy do skeletuV KLINICKÁ PRAX V ONKOLÓGII * 72 Akutní stavy v onkologii * 73 Prevencia a manažment radiačnej a chemickej toxickosti protinádorovej liečby * 74 Mukozitída po chemorádioterapii * 75 Poškození kůže a kožních adnex * 76 Infekčné komplikácie protinádorovej liečby u imunokompromitovaných pacientov * 77 Kardiotoxickosť po antineoplastickej liečbe * 78 Dýchavičnosť u onkologických chorých * 79 Pneumotoxickosť po protinádorovej liečbe * 80 Manažment malígnych výpotkov * 81 Neurotoxickosť po antineoplastickej liečbe * 82 Nefrotoxickosť a urotoxickosť protinádorovej liečby * 83 Nevolnost a zvracení u onkologických pacientů * 84 Průjem u onkologických pacientů * 85 Hematologická toxicita, na důkazech založená indikace leukocytárních růstových faktorů * 86 Poruchy krevního srážení u solidních nádorů * 87 Sexuální dysfunkce a poruchy plodnosti u onkologických pacientů * 88 Zajištění cévního přístupu u onkologicky nemocných * 89 Management chronické nádorové bolesti * 90 Zásady nutriční podpory u onkologických pacientů * 91 Depresia u onkologických pacientov * 92 Interakcie cytostatík s inými liekmi * 93 Možnosti chemorádioterapie u chorých s orgánovými dysfunkciami * 94 Manažment onkologických pacientok počas tehotnosti * 95 Multiplicitní zhoubné nádory * 96 Prežívanie onkologických chorých v minulosti, prítomnosti a budúcnosti * 97 Kvalita života přežívajících onkologických pacientů po antineoplastické léčbě * 98 Chyby a omyly v onkológii a ich manažment * 99 Právní aspekty poskytování zdravotní péče v onkologii * 100 Advokácia v onkológii

Vydavatelstvo Osveta
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Rozmer: 210x297
Počet strán: 1658
ISBN: 978-80-8063-302-8

Opýtajte sa nášho predajcu