Klíčové kompetence a jejich rozvíjení - dotlač

Autor knihy Václav Bělohradský, kolektív autorov, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-7367-930-9
13,40 € s DPH

Popis produktu


Klíčové kompetence představují soubor znalostí, dovedností a postojů, které přesahují konkrétní (rychle se měnící) oborové znalosti, umožňují jejich efektivní využití, jsou požadovány pro velké množství různých pracovních funkcí a zařazení.Je pravděpodobné, že jedinec, který jimi vládne, bude i v budoucnosti dobře nacházet uplatnění na trhu práce. Umožňují člověku, aby oborově specifické dovednosti i znalosti správně a přiměřeně situaci využíval a dále rozšiřoval. Tyto kvalifikace jsou postupně začleňovány do školních osnov, do podnikového vzdělávání a rekvalifikačních kurzů pro nezaměstnané.Autor se na základě výzkumů soustředil na tyto kompetence: komunikace a spolupráce (naslouchat, jasně se vyjadřovat, opakovat, shrnovat, vnímat neverbální sdělení a potřeby), řešení problémů a tvořivost (schopnost rozpoznat problém a tvořivě jej řešit), samostatnost a výkonnost (samostatně svou práci plánovat, provádět ji a kontrolovat), odpovědnost, spolehlivost (přebírat spoluzodpovědnost ve vymezených hranicích), myšlení a učení (řídit vlastní učení, myslet v souvislostech, systémově), zdůvodňování a hodnocení (vlastní, společnou i cizí práci umět věcně zdůvodnit a kriticky posoudit).Charakteristiku jednotlivých kvalifikací doplňují hry a cvičení k jejich rozvíjení.

Vydavatelstvo Portál
Jazyk: český
Väzba: viazaná
Rozmer: 160x230
Počet strán: 376
ISBN: 978-80-7367-930-9

Opýtajte sa nášho predajcu