Kapitalismus na kolenou

Autor knihy Jakub Rákosník, Jiří Noha, Vydavatelstvo Auditorium, , Dopad velké hospodářské krize na... Viac...
Dostupnosť: Už nie je v ponuke
Product ID: 978-80-87284-29-2
16,80 € s DPH

Popis produktu


Kniha pojednává o období tzv. velké hospodářské krize 30. let20. století, která zásadním způsobem ovlivnila chod světových dějin.Zabývá se možnými příčinami, dramatickým průběhem i následky tohotohospodářského fenoménu, ke kterému se dnes ekonomové znovu vrací vkontextu aktuální krize evropské a americké ekonomiky. Autoři rozebírajípříčiny krachu na americké burze v roce 1929, následné hospodářsképroblémy a jejich přenesení na evropský kontinent včetně Československa,kde poukazují na dopady v oblasti průmyslu, zemědělství a obchodu. Knihatak uvádí na pravou míru často zidealizovaný pohled na život za prvníčeskoslovenské republiky. Zvláštní pozornost autoři věnují sociálnímdopadům (nezaměstnanost, životní úroveň obyvatel) a také politickýmsouvislostem, zejména pak vzestupu extremistických hnutí aautoritářských režimů. Vzhledem ke komplexnosti pohledu na ekonomickoukrizi v minulém století tak kniha nabízí zamyšlení nad budoucnostísoudobé společnosti, která může být teprve na začátku krizového vývoje.

Vydavatelstvo Auditorium
Jazyk: český
Väzba: viazaná
Počet strán: 336
ISBN: 978-80-87284-29-2

Odporúčame