Justiniánske inštitúcie - Corpus Iuris Civilis

Autor knihy Peter Blaho, Vydavatelstvo Iura... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8871-580-1
11,00 € s DPH

Popis produktu


Justiniánske právo, reprezentované Inštitúciami cisára Justiniána, ako posledný stupeň vývoja rímskeho práva, má k súčasnému súkromnému právu bližšie ako napríklad predchádzajúce klasické právo. To je jeden z dôvodov, pre ktorý sme sa rozhodli publikovať slovenský preklad latinsky napísaných Inštitúcií, ktoré obsahujú základné pojmy a kategórie práva osobného, rodinného, vecného, dedičského, záväzkového, ba ja procesného a trestného. Inštitúcie nesporne patria k zlatému fondu svetovej právnickej literatúry, do slovenského jazyka sú preložené prvý raz a sú určené najmä študentom právnických, filozofických a teologických fakúlt. Okrem toho sú nevyhnutným prameňom poznania pre právnikov, historikov, klasických filológov, teológov a pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o právo a spravodlivosť. Pre rýchlu a spoľahlivú orientáciu je kniha doplnená a menný register, podrobný vecný register, bibliografiu a na začiatku stručným náčrtom vývoja rímskeho práva v Európe po zániku antiky.

Vydavatelstvo Iura Edition
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Rozmer: 150x210
Počet strán: 439
ISBN: 978-80-8871-580-1

Opýtajte sa nášho predajcu