Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov, 2. vydanie

Autor knihy Edmund Horváth, Vydavatelstvo Iura... Viac...
Dostupnosť: Už nie je v ponuke
Product ID: 978-80-8078-623-6
16,30 € s DPH

Popis produktu


Publikácia obsahuje výber publikovaných a nepublikovaných rozhodnutí slovenských a českých súdov týkajúcich sa napríklad primeranosti výšky dojednanej zmluvnej pokuty, súladu dojednanej zmluvnej pokuty s dobrými mravmi či korektívu zásadami poctivého obchodného styku, platnosti ručiteľského vyhlásenia jedného z manželov, vplyvu smrti dlžníka na ručiteľský záväzok, predpokladov vzniku práva veriteľa domáhať sa splnenia záväzku od ručiteľa, vplyvu zániku právnickej osoby bez právneho nástupcu na záložné právo, podmienok vzniku zádržného práva, čiastočnej úhrady faktúry ako uznania zvyšku záväzku a pod.

Vydavatelstvo Iura Edition
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Rozmer: 154�215
Počet strán: 314
ISBN: 978-80-8078-623-6

Opýtajte sa nášho predajcu