Judikatúra vo veciach skončenia pracovného pomeru

Autor knihy Jozef Harajdič, Vydavatelstvo Iura... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8168-016-8
13,00 € s DPH

Popis produktu


Vydavateľstvo Wolters Kluwer vám prináša ďalší výber judikatúry, tentoraz na tému skončenia pracovného pomeru.Pracovný pomer je jedným zo základných pracovnoprávnych vzťahov a zároveň hlavným predmetom záujmu individuálneho pracovného práva. Súčasná právna úprava skončenia pracovného pomeru, obsiahnutá v druhej časti Zákonníka práce, sa vyznačuje nejednoznačným a niekedy aj chýbajúcim výkladom pojmov, preto práve vybrané súdne rozhodnutia by mali poslúžiť ako interpretačná pomôcka pri výklade týchto ustanovení.Publikáciu tvoria predovšetkým rozhodnutia slovenských súdov (najmä Najvyššieho súdu Slovenskej republiky) a niekoľko rozhodnutí českých súdov, relevantných pre slovenskú právnu prax. Aby téma bola spracovaná čo najkomplexnejšie, publikácia je doplnená aj o judikáty týkajúce sa nárokov z neplatnosti skončenia pracovného pomeru.Cieľom predkladanej publikácie je poskytnúť čitateľom - advokátom, zamestnávateľom, zamestnancom, odborovým organizáciám, ale aj študentom právnických fakúlt, vybrané judikáty z oblasti skončenia pracovného pomeru, lepší a presnejší výklad jednotlivých ustanovení Zákonníka práce, a tým aj prostriedok riešenia mnohých problémov praxe.

Vydavatelstvo Iura Edition
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Počet strán: 184
ISBN: 978-80-8168-016-8

Opýtajte sa nášho predajcu