Jinakost - postižení - kritika

Autor knihy Kateřina Kolářová, Vydavatelstvo Slon, , Společenské konstrukce... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-7419-050-6
25,40 € s DPH

Popis produktu


Kniha do českého akademickém prostředí přináší první přehled základních konceptů a teoretického aparátu oboru, a to v jeho interdisciplinární šíři. Koncept knihy představuje „postižení“ především jako kritickou a analytickou kategorii. Vedle základních principů teoretické dekonstrukce naturalizujících, individualizujících a inherentně patologizujících přístupů k tělesné a mentální jinakosti je jedním z cílů antologie představit obor disability studies. Antologie proto zahrnuje texty, které o tělesné jinakost, „postižení“ a mechanismech produkce (ne)způsobilosti pojednávají ve vztahu k genderu, sexualitě, etnicitě/rase a třídě. Právě konceptualizace normativů zdatnosti a způsobilosti – v jejich provázanosti s genderovým heteronormativním řádem, mechanismy sociální i rasové exkluze – jsou velkým přínosem do českých diskusí o fungování znevýhodnění na základě tělesné, senzorické či mentální jinakosti. Kniha se snaží hledat odpovědi na několik zásadních otázek: Jak funguje řád (ne)způsobilosti a jak je využíván pro fungování tzv. normální společnosti? Jak přídomek „postižení“ ovlivňuje konkrétní životní zkušenosti nejnom lidí s postižením, ale nás všech bez výjimky? Jak se promění pohled na společnost a společenskou realitu, díváme-li se na ni prizmatem vtělené jinakosti a skrze imperativ způsobilosti? Jaké inspirace pro společenskou kritiku je možné čerpat z kritické reflexe hnutí lidí s postižením?

Vydavatelstvo Slon
Jazyk: český
Väzba: brožovaná
Počet strán:
ISBN: 978-80-7419-050-6

Opýtajte sa nášho predajcu