Jednoduché účtovníctvo - praktický sprievodca, 5. vydanie

Autor knihy Amália Spitzová, Vydavatelstvo Iura... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8078-605-2
6,20 € s DPH

Popis produktu


Piate vydanie publikácie je spracované v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a s opatrením MF SR č. MF 27076/2007-74 a opatrením MF/26567/2011-74 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov.

Vydavatelstvo Iura Edition
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Rozmer: 147�209
Počet strán: 112
ISBN: 978-80-8078-605-2

Opýtajte sa nášho predajcu