Jazyková komunikácia a kultúra vyjadrovania

Autor knihy Ján Findra, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8063-385-1
7,90 € s DPH

Popis produktu


Prvá časť obsahuje výklady a úvahy o základných pojmoch a kategóriách teórie komunikácie. Dominantná pozornosť sa v nich venuje textu ako výsledku komunikačnej aktivity človeka a jazyku, ktorý poskytuje výrazové prostriedky na vybudovanie zmysluplného jazykového prejavu. Ich cieľom je však naznačiť, že kultúrne a kultivovane vystavaný jazykový prejav sa môže stať mostom, po ktorom bude prichádzať človek k človeku s dobrým posolstvom. V druhej časti sa charakterizujú výrazové prostriedky z jednotlivých rovín jazykového systému, ktoré má expedient k dispozícii v čase tvorby aktuálneho textu. Takto sa sleduje jednak ich systémová podstata a jednak ich kontextové modifikácie. Kritériom ich textových daností a možností je pritom funkčný aspekt. Tretia časť je zameraná na osobitné typy komunikačných aktivít ľudí v špecifických komunikačných situáciách. Z hľadiska stavby a prednesu improvizovaného a pripraveného jazykového prejavu sa v nej podáva základná charakteristika internetovej a rétorickej komunikácie.

Vydavatelstvo Osveta
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Rozmer: 170x240
Počet strán: 240
ISBN: 978-80-8063-385-1

Opýtajte sa nášho predajcu