Inštitúcie a ekonomické transformácie

Autor knihy Viktor Lechta, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-2240-960-5
7,70 € s DPH

Popis produktu


Táto kniha koncepčne nadväzuje na monografiu Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti. Približuje metódy a techniky, ktoré možno cielene, adekvátne a efektívne aplikovať v rámci terapie najfrekventovanejších druhov narušenej komunikačnej schopnosti. Má polyfunkčné poslanie: je určená nielen študentom logopédie v pregraduálnych i postgraduálnych formách štúdia a logopédom v praxi, ale aj študentom a graduovaným odborníkom zo všetkých súvzťažných odborov, zaoberajúcich sa nejakým spôsobom narušenou komunikačnou schopnosťou (a to najmä zo špeciálnej pedagogiky, medicíny, psychológie, psychiatrie a jazykovedy), ktorý sa potrebujú zorientovať v tejto oblasti. Monografia je interdisciplinárna aj internacionálna súčasne. Autorský tím tvoria predstavitelia logopédie, psychológie i špeciálnej pedagogiky zo Slovenska, z Poľska, z Českej republiky aj USA.

Vydavatelstvo Osveta
Jazyk: slovenský
Rozmer: 170x240
Počet strán: 270
ISBN: 978-80-8063-092-8

Opýtajte sa nášho predajcu