Informatická výchova pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica

Autor knihy Martina Mosná, Zuzana Ščasná, Vydavatelstvo Aitec, , Pracovná učebnica pre 3. ročník... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8937-570-7
3,65 € s DPH

Popis produktu


Pracovná učebnica pre 3. ročník je pokračovaním série učebných materiálov z informatickej výchovy pre 1. stupeň ZŠ s kompletnou softvérovou podporou na CD s hlavným didaktickým zámerom ukázať žiakovi v rôznych situáciách počítač predovšetkým ako užitočný prostriedok a pomoc pri riešení problémov a úloh. Autorky predkladajú učivo spôsobom, ktorý je overený v praxi. Obsahom učiva v treťom ročníku je rozšírenie a prehlbovanie informácií o častiach a základných ovládacích prvkoch počítača, pribúdajú nové informácie a zručnosti o ukladaní a triedení informácií v počítači, pozornosť sa venuje práci s obrázkom a textom, tvorbe animácie, práci s fotografiami a so zvukmi. Zaradená je aj práca s webom. Učivo je prehľadne spracované v graficky oddelených častiach: učebnicovej a pracovnej časti. Učebnicová časť vysvetľuje nové pojmy a postupy práce s počítačom, pracovná časť obsahuje úlohy na nácvik a zdokonaľovanie nových zručností. Priebežne sú zaradené aplikačné úlohy na použitie získaných vedomostí a zručností pri riešení komplexného problému. Výhodou používania tejto pracovnej učebnice je, že je vytvorená tak, aby sa dala použiť s bežne dostupným softvérom, ktorý dostane každý učiteľ zdarma do triedy, a taktiež so špeciálne vytvoreným softvérom, ktorý je naprogramovaný k tejto učebnici. Učiteľ tak dostane kompletný materiál, ktorý mu pomôže učiť informatickú výchovu v triede, ktorá má dostatok počítačov a tiež v triede, kde je nedostatok počítačov a musí deliť triedu na skupiny. Vtedy naplno využije systém základných a nepovinných úloh. V prílohách sú témy a úlohy, ktoré možno využiť na projektové vyučovanie, resp. ako výberové učivo. Hlavným cieľom tejto učebnice nie je naučiť pracovať s konkrétnym softvérom, ale naučiť sa ovládať počítač zmysluplne a bez strachu. Žiak pracuje súbežne s dostupným softvérom a tiež so špeciálne vytvoreným softvérom, ktorý dostane učiteľ na CD. CD získa učiteľ zdarma ako bonus k objednávke pre celú triedu (resp. pri delení triedy pre skupinu). Platnosť multilicencie pre celú triedu je vždy na daný školský rok. Súčasťou CD sú aj výukové videá, ktoré podporujú výklad v učebnici s cieľom naučiť žiaka ovládať počítač a programy. Metodická podpora pre učiteľa je súčasťou CD vo forme užitočných komentárov a riešení úloh a zahŕňa tiež nevyhnutné technické informácie. Titul je súčasťou novej série Informatická výchova pre 1. stupeň ZŠ (so softvérovou podporou) autoriek M. Mosná, Z. Ščasná. Séria zaručuje koncepčné, obsahové a pojmové prepojenie učiva informatickej výchovy v jednotlivých ročníkoch 1. stupňa ZŠ a kompletnú softvérovú podporu k preberanému učivu. Titul ilustračne stvárnila Mgr. art. Alžbeta Kováčová.

Vydavatelstvo Aitec
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Počet strán: 48
ISBN: 978-80-8937-570-7

Opýtajte sa nášho predajcu