Implementace IFRS do malých a středních podniků

Autor knihy Marie Paseková, Vydavatelstvo Wolters... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-7357-866-4
8,90 € s DPH

Popis produktu


Publikace je zaměřena na výklad mezinárodního standardu účetního výkaznictví pro malé a střední podniky (IFRS pro SME), který je doplněn o návody na řešení častých problémů z praxe. Je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola uvádí čtenáře do problematiky, druhá kapitola jej pak seznamuje s analýzou vývoje účetnictví a výkaznictví malých a středních podniků. Součástí této kapitoly jsou také výsledky výzkumu zaměřeného na aktuální otázky vykazování v rozvíjejících se zemích střední a východní Evropy. Stěžejní třetí kapitola je věnována případové studii, která je řešena prostřednictvím převodového můstku. Převodové tabulky a převodové můstky k případové studii jsou na přiloženém CD. Čtvrtá kapitola shrnuje hlavní rozdíly mezi českou účetní legislativou a požadavky IFRS pro SME. Pátá kapitola předkládá výsledky analýzy vlivu užití IFRS pro SME na měření a vykazování výsledků výkonnosti podniku a šestá kapitola pak popisuje specifika auditu v malých a středních podnicích.

Vydavatelstvo Wolters Kluwer
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Rozmer: 156x210
Počet strán: 184
ISBN: 978-80-7357-866-4

Opýtajte sa nášho predajcu