Hupsov šlabikár LIPKA - 1. časť

Autor knihy Zuzana Hirschnerová, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8146-049-4
5,51 € s DPH

Popis produktu


Moderne koncipovaný šlabikár spracovaný v dvoch častiach, ktorý vychádza z uplatnenia overenej a najpoužívanejšej analyticko-syntetickej metódy. Súčasťou šlabikára je pracovný zošit a súbor predpisových písaniek. Šlabikár nadväzuje na tradíciu šlabikára LIPKA®. Učivo je v súlade s požiadavkami Štátneho vzdelávacieho programu a rešpektuje najnovšie požiadavky na výučbu elementárneho čítania a písania, ako aj čítania s porozumením. Šlabikár je rozdelený do troch didakticky samostatných častí – prípravné obdobie, nácvičné (šlabikárové) obdobie a zdokonaľovacie (čítankové) obdobie. Obe časti šlabikára majú ustálenú štruktúru.

Vydavatelstvo Aitec
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Rozmer: 210x297
Počet strán: 80
ISBN: 978-80-8146-049-4

Opýtajte sa nášho predajcu