Hallo 5 - Pracovný zošit

Autor knihy Beáta Menzlová, Vydavatelstvo Orbis Pictus... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8120-168-4
5,72 € s DPH

Popis produktu


Pracovný zošit Hallo 5 je určený žiakom 8. a 9. ročníka ZŠ, ktorí sú už pokročilí v komunikácii v nemeckom jazyku. Učebnica a pracovný zošit tvoria zosúladený celok, ktorý učiteľovi poskytuje množstvo materiálu a námetov na každodenné vyučovanie.Pracovný zošit obsahovo presne kopíruje učebnicu a dopĺňa ju o ďalšie úlohy a aktivity zamerané na upevnenie gramatiky a rozvoj slovnej zásoby, tiež ponúka ďalšie možnosti práce s textom. Na záver každej lekcie sa nachádza test na overenie zvládnutia učiva a slovník, ktorý si žiak priebežne dopĺňa a vytvára si vlastnú slovnú zásobu.

Vydavatelstvo Orbis Pictus Istropolitana
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Počet strán:
ISBN: 978-80-8120-168-4

Opýtajte sa nášho predajcu