Francouzsko-český česko-francouzský slovník Praktický

Toto nové, přepracované vydání slovníku umožňuje uživateli běžný psaný i mluvený projev... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
12,20 € s DPH

Popis produktu


Toto nové, přepracované vydání slovníku umožňuje uživateli běžný psaný i mluvený projev ve francouzštině. Obsahuje i základní odbornou terminologii z ekonomie, lékařství, práva, přírodních věd i techniky. Je užitečnou pomůckou nejen žákům a studentům všech typů škol, ale i široké veřejnosti, pracovníkům v úřadech a v hospodářské a technické sféře. Slovník obsahuje nejfrekventovanější slovní spojení, slovesné vazby a frazeologii. Výběr materiálu je zaměřen více na hovorový jazyk v podobě, v jaké ho můžeme poznat z přímého kontaktu s rodilým mluvčím. Tento slovník je založen na koncepci, která je odlišná od jejich předchůdců. Používá aktivní lexikografickou metodologii zpracování, tzn., že ekvivalenty k heslovým slovům jsou definovány pomocí zkrácených definic, kontextuálních charakteristik, četných příkladů nebo synonym. Desítky ilustrací, ještě více usnadňují pochopení významu slov, "zviditelňují rozdíly a také osvětlují různé významy, včetně významů přenesených. Ilustrace tady vytváří výrazný obraz významu slova ve vědomí, pomáhá vytvořit asociativní řady a urychluje zapamatování. Tato asociativně obrazová metoda u slovníků FIN využívá schopnost mozku propojovat informace (i abstraktní) s obrazy a umožňuje uživateli, že si všechny pojmy spontánně vybaví. Vysoce praktické je uvádění francouzské výslovnosti nejen ve francouzsko-české, ale i v česko-francouzské části, zejména tam, kde by mohlo dojít k nejasnostem. Slovník poslouží stejně i uživatelům, jejichž mateřským jazykem není čeština. Česká heslová slova jsou vybavena gramatickým aparátem, který odkazuje na vzory skloňování a časování v rozsáhlé příloze. Vysoce kvalitní papír s nízkou gramáží umožňuje zařadit větší počet stran při srovnatelné tloušťce hřibetu a rozsah zůstává zachován i v menším formátu. Rozsah 1392 stran téměř 50 000 hesel, slovních vazeb, idiomů a frází.

Informácie o publikácii

ISBN978-80-8713-303-3
VydavateľFin Publishing
Rok vydania2010
Jazykfrancúzsky, český
Väzbaviazaná
Počet strán1392


Opýtajte sa nášho predajcu