Formálno-právna stánka zriadenia úkonov posledného poriadku na Slovensku do roku 1950

Autor knihy Ján Hučík, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-2241-140-0
4,13 € s DPH

Popis produktu


História prípravy na povolanie jedincov s mentálnym postihnutím na Slovensku dokazuje, že aj pri meniacej sa politickej a ekonomickej situácii bola vždy stredobodom záujmov špeciálnych pedagógov, lekárov i ďalších odborníkov. Úspech výchovy a vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím spočíva vo vytvorení systému profesijnej prípravy v odborných učilištiach. Cieľom je pripraviť žiakov na výkon v pracovných činností v pracovnom procese, a to primeranými formami a prostriedkami v závislosti od druhu a stupňa postihnutia.Publikácia je určená predovšetkým pedagógom v odborných učilištiach, výchovným poradcom, študentom špeciálnej pedagogiky a sociálnej práce, pracovníkom pedagogickopsychologických a špeciálnopedagogických poradní, detských integračných centier, ako aj sociálnym pracovníkom v štátnom a v treťom sektore.

Vydavatelstvo Osveta
Jazyk: slovenský
Väzba: viazaná
Rozmer: 170x240
Počet strán: 159
ISBN: 978-80-8063-260-1

Opýtajte sa nášho predajcu