Finančno-ekonomická analýza podniku, praktikum

Predkladaná Finančno-ekonomická analýza podniku – praktikum, časť Finančná analýza... Viac...
Dostupnosť: Už nie je v ponuke
Product ID: -
15,50 € s DPH

Popis produktu


Predkladaná Finančno-ekonomická analýza podniku – praktikum, časť Finančná analýza je určená študentom ekonomických smerov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. Publikácia má slúžiť na precvičenie problematiky spracovanej vo vysokoškolskej učebnici s názvom Finančno-ekonomická analýza podniku prof. Ing. Karola Zalaia a kolektív.
Praktikum obsahuje podrobnú analýzu verejne dostupných výsledkov dvoch podnikov s rozdielnym predmetom činnosti. Konkrétne ide o podnik zaoberajúci sa výrobou výrobkov z papiera a podnik poskytujúci služby v IT sektore. Skúmanie výsledkov týchto podnikov je usporiadané do logicky na seba nadväzujúcich celkov. V úvodnej časti sú rozpracované existujúce súvislosti medzi ukazovateľmi vykazovanými v súvahe, výkaze ziskov a strát, prehľade peňažných tokov a výkaze zmien vlastného imania. Následne sa čitateľom postupne odkrývajú silné a slabé stránky analyzovaných podnikov, doplnené návrhmi riešení. V každej kapitole sú uvedené aj neriešené príklady, ktoré slúžia na samostatné precvičenie a overenie pochopenia danej problematiky.

Informácie o publikácii

ISBN978-80-8971-001-0
VydavateľSprint 2
Rok vydania2012
Vydanie1
Autorkolektív autorov
Jazykslovenský
Väzbabrožovaná
Počet strán256


Opýtajte sa nášho predajcu