Európsky zatýkací rozkaz. Komentár

Autor knihy Dagmar Fillová, Miloš Hrvol, Vydavatelstvo C. H. Beck... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-7400-371-4
24,00 € s DPH

Popis produktu


Komentár vychádza nielen z normatívneho textu zákona, ale najmä z praktických skúseností, domácej a zahraničnej judikatúry a literatúry, ako i judikatúry súdov iných členských štátov, v snahe ukázať a zjednotiť postup justičných orgánov a ostatných subjektov, ktoré sú v tomto konaní zainteresované.Pre úplnosť a prehľadnosť tejto témy je pri každom ustanovení uvedená i transponovaná časť Rámcového rozhodnutia 584/22/SVV o európskom zatykači a o postupoch odovzdávania osôb, aby čitateľ mohol porovnať spôsob transpozície a pochopiť i širšie súvislosti uvedeného ustanovenia, dané napr. judikatúrou Európskeho súdneho dvora, resp. Súdneho dvora Európskej únie.Súčasťou publikácie je i komentovaný formulár európskeho zatýkacieho rozkazu, tak, aby bol zrozumiteľný pre každého, kto príde s týmto formulárom do styku.

Vydavatelstvo C. H. Beck SK
Jazyk: český
Väzba: viazaná
Počet strán: 264
ISBN: 978-80-7400-371-4

Opýtajte sa nášho predajcu