Etické problémy v onkologii

Autor knihy Marie Opatrná, Vydavatelstvo MF-medical... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-2041-876-0
9,40 € s DPH

Popis produktu


Publikace je velmi zajímavá již tím, že problematice etiky v onkologii dosud nebyla komplexně žádná monografie věnována. Autorka, původním zaměřením onkoložka, vykonává v současnosti klinickou pastorační péči na Onkologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Díky svým velmi bohatým zkušenostem a osobní angažovanosti v práci s onkologickými pacienty a vynikající orientaci ve vývoji přístupu k nim napsala knihu komplexně pojednávající o všech otázkách a problémech s etikou v onkologii souvisejících – kapitoly jsou věnovány vztahu filosofie a lékařské etiky, kodexům a etickým doporučením, právům pacientů a second opinion, kurativní, paliativní a symptomatické léčbě, etickým problémům umírání a smrti, eutanázii, problematice návaznosti péče v České republice, komunikaci a vztahu lékař-pacient, sdělování nepříznivých informací, pravdě a naději, klinické pastorační péči a alternativní medicíně, to vše je doplněno přílohami i seznamem použitých zkratek. Etikou se lékařský svět začal hlouběji zabývat v reakci na události 2. světové války v důsledku potřeby vyrovnání se i se selháním medicíny. Vzhledem k tomu, že podle některých propočtů mohou onkologické diagnózy v roce 215 tvořit až 55 % všech úmrtí, se zpracování tématu etiky v onkologii jeví jako vysoce aktuální.

Vydavatelstvo MF-medical services
Jazyk: český
Rozmer: 156x232
Počet strán: 120
ISBN: 978-80-2041-876-0

Opýtajte sa nášho predajcu