Energetický audit a certifikácia budov

Autor knihy Dušan Petráš, kolektív autorov, Vydavatelstvo Jaga... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8076-063-2
9,10 € s DPH

Popis produktu


Kniha Energetický audit a certifikácia budov nadväzuje na úspešnú monografiuEnergetický audit budov, ktorú naše vydavateľstvo v uplynulých 1 rokochvydalo trikrát a vždy vypredalo. Prezentuje päť nosných častí, ktorými súEnergetická bilancia budov v svetle najnovších EN, Energetický audit budovako základná metodika technicko-ekonomického posudzovania budov,Energetická certifikácia budov vzhľadom na jednotlivé energetické systémyaj budovu ako celok, Energetická kontrola kotlov a klimatizačných zariadenía Energetická legislatíva platná v EÚ a SR. Monografia predstavuje ucelenýpohľad na hodnotenie energetickej náročnosti prevádzky budov, a to z pohľaduefektívnosti prevádzky energetických systémov, ako aj z hľadiska návrhustavebných materiálov a konštrukcií. Súčasne umožňuje zabezpečiť technickoekonomicképosúdenie racionalizačných energeticky úsporných opatrení prestavebnú časť aj pre technológie.

Vydavatelstvo Jaga group
Jazyk: slovenský
Väzba: viazaná
Rozmer: 210x297
Počet strán: 184
ISBN: 978-80-8076-063-2

Opýtajte sa nášho predajcu