Ekonomika verejného sektora

Autor knihy Viera Cibáková, Vydavatelstvo Iura... Viac...
Dostupnosť: Už nie je v ponuke
Product ID: 978-80-8078-473-7
8,90 € s DPH

Popis produktu


Publikácia vychádza z teoretických prístupov akceptovaných súčasnou odbornou verejnosťou, pričom sa opiera o teóriu verejných statkov, teóriu hier, teóriu verejnej voľby a teóriu byrokracie. Objasňuje podstatu verejného sektora a príčiny jeho existencie, vzájomné vzťahy medzi verejným sektorom a ostatnými sektormi v ekonomike, zaoberá sa koreláciou medzi úlohami súčasného moderného štátu a veľkosťou verejného sektora v nadväznosti na efektívnosť a možnosti jej merania. V neposlednom rade skúma zákonitosti fungovania verejného sektora v konkrétnych podmienkach Slovenskej republiky a jej jednotlivých odvetví. Odvetvia sú zoskupené na základe spoločných znakov do troch skupín: odvetvia zabezpečujúce čisté verejné statky, odvetvia sociálnej infraštruktúry a sieťové odvetvia a odvetvia technickej infraštruktúry. Pri výklade sa dôraz kladie na špecifiká daného odvetia, preferovaný verejný záujem a legislatívne zázemie v SR, ako aj spoločné právne normy krajín Európskej únie.

Vydavatelstvo Iura Edition
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Rozmer: 156�207
Počet strán: 356
ISBN: 978-80-8078-473-7

Opýtajte sa nášho predajcu