Ekonomika podniku

Autormi publikácie sú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci na Katedre ekonomiky a Katedre... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: -
26,30 € s DPH

Popis produktu


Autormi publikácie sú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci na Katedre ekonomiky a Katedre spojov Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Publikácia je určená nielen poslucháčom študijných odborov ekonomika a manažment podniku, odvetvové ekonomiky a manažment, ekonomika a riadenie podnikov, finančný manažment a manažment, ale aj poslucháčom ostatných ekonomiky zameraných študijných odborov. Cenné poznatky však z publikácie môže získať aj široká odborná verejnosť. Autorsky kolektív súčasne verí, že kniha bude dobrou pomôckou nielen pre tých, ktorí sa na profesionálnu dráhu ekonóm, manažéra alebo iného riadiaceho pracovníka pripravujú, ale že v nej nájdu inšpiráciu aj tí pracovníci, ktorí už túto profesiu vykonávajú.

Ekonomika podniku, resp. podnikovohospodárska náuka, podnikové hospodárstvo alebo podniková ekonómia je vedná disciplína, ktorej objektom skúmania je podnik ako podnikateľský subjekt. Okrem majetkovo-kapitálovej štruktúry podniku zasadeného do príslušného národného právneho rámca a hodnotových vzťahov v transformačnom procese popisuje ciele podniku, vysvetľuje javy a kauzality, ktoré na úrovni podniku prebiehajú,/zisťuje, identifikuje, deteguje/ negatívne a pozitívne dôsledky určitého správania a zaoberá sa taktiež aj hospodárením podniku.

Informácie o publikácii

ISBN978-80-5540-756-2
VydavateľEdis
Rok vydania2013
Vydanie1.
AutorCisko, Štefan, Štofková, Jana
Jazykslovenský
Väzbaviazaná
Počet strán468


Opýtajte sa nášho predajcu