EKONÓMIA - Zbierka úloh, príkladov a testov na prijímacie skúšky na VŠ

Autor knihy Dagmar Hrašková, Vydavatelstvo Slovenský inštitút... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-9692-893-4
5,73 € s DPH

Popis produktu


Publikácia Zbierka úloh, príkladov a testov z ekonómie je publikáciou, ktorá má napomôcť študentom v systematickej príprave na prijímacie skúšky na vysoké školy ekonomického zamerania. Publikácia je taktiež vhodná pre už súčasných študentov vysokých škôl. Jednotlivé kapitoly sú delené podľa tematických okruhov. Každá téma je obohatená o testové otázky, príklady, úlohy na riešenie ekonomických súvislostí a kľúčové pojmy, ktoré uľahčujú prácu s publikáciou. Správnosť riešení jednotlivých úloh je možné overiť si v časti správne odpovede, ktorá je súčasťou každej kapitoly.Cieľom testov je overenie zvládnutia základných ekonomických kategórií a súvislostí. Úlohy a testy sú rôzneho typu (od najjednoduchších doplňovacích úloh až po úlohy, v ktorých sa overujú kombinačné a aplikačné schopnosti študenta a príklady napomáhajúce získať zručností v kvantifikácii ekonomických procesov). Knižka je svojou formou a obsahom ojedinelou vo svojej oblasti a pri príprave študentov na prijímacie pohovory je veľmi dobrým pomocníkom.

Vydavatelstvo Slovenský inštitút vzdelávania
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Rozmer: 145x210
Počet strán: 152
ISBN: 978-80-9692-893-4

Opýtajte sa nášho predajcu