Doručování v civilním soudním řízení

Autor knihy Renáta Šínová, Klára Bartoníčková, Jana Křiváčková, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8721-220-2
8,50 € s DPH

Popis produktu


Praktická příručka v reakci na změnu právní úpravy doručování provedenou novelami občanského soudního řádu č. 7/29 Sb. a č. 218/29 Sb. objasňuje základní principy nových postupů při doručování soudních písemností. Nová právní úprava doručování je v ní zpracována tak, aby byly zřejmé konkrétní praktické postupy při doručování písemností jejich adresátům v občanském soudním řízení. Zvláštní pozornost je věnována doručování prostřednictvím veřejné datové sítě do datových schránek, jejichž zavedení by mělo značně zefektivnit fungování justice.V rámci kapitoly o doručování do ciziny je pojednáno i o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/27 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech. Tato část objasňuje základní kroky, které mají být při doručování s přeshraničním prvkem učiněny, a přináší také jednoduchý návod na využití Evropského soudního atlasu v civilních věcech.Podrobný výklad je doprovázen přehlednými grafy.Publikace je doplněna judikaturou a praktickými vzory návrhu na vyslovení neúčinnosti doručení, rozhodnutí soudu o neúčinnosti doručení a formulářů dle nařízení č. 1393/27. Do příloh publikace bylo vloženo aktuální znění nové právní úpravy doručování v občanském soudním řádu a také nařízení č. 1393/27.Kniha je určena především soudcům a dalším pracovníkům soudů, advokátům a notářům, ale také širokému okruhu čtenářů (zejména z řad podnikatelů), kteří se chtějí seznámit s novým institutem datových schránek a novou úpravou doručování.

Vydavatelstvo Leges
Jazyk: český
Väzba: brožovaná
Rozmer: 145x210
Počet strán: 128
ISBN: 978-80-8721-220-2

Opýtajte sa nášho predajcu